Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

11/11/19 Decàleg per publicar un llibre: Dipòsit legal i ISBN

Dipòsit legal, segons molt bé explica wikipedia, és una provisió per a l'estat d'un nombre determinat de còpies de qualsevol tipus de producció cultural. És a dir, és l'obligació legal que tenen els editors, impressors, i productors de donar a l’Estat un seguit d’exemplars de les seves obres per tal de garantir l’accés i preservació a la producció bibliogràfica, discogràfica, etc. del país. En el meu cas, quatre llibres, que s'han d'enviar en format imprès.
L'ISBN, és un codi numèric, té com a objectiu el seu ús com a identificador comercial en publicacions no periòdiques, independentment del seu format. És un sistema de numeració de llibres que permet identificar un títol i una edició determinada i que permet la normalització i coordinació a nivell internacional. Acompanyat per un codi de barres.
Ni una cosa, ni l'altre són gratuïtes, cal fer gestions per obtenir els números i pagar. Tot i que es pot subcontractar la feina.
Amb els números generats, ja es poden incloure en els crèdits del llibre, i el codi de barres en la contraportada, per generar l'arxiu que ha d'anar a impremta.


Presentació Decàleg / Idea / Escriure / Publicar / Finançament / Correcció / Maquetació / Portada / Dipòsit legal i ISBN / Impremta / Distribució

Comentaris