Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

AVIS LEGAL I TERMES D'ÚS

En aquest espai, l'USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Joaquim Verdalet Rodríguez. Com responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines del web, integrants de la pàgina web de www.ultraquim.net inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.ultraquim.net ( "Usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.ultraquim.net.


DADES PERSONALS QUE RECOLLIM I COM HO FEM

Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb www.ultraquim.net. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.
Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets deL prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, www.ultraquim.net, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de www.ultraquim.net o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.ultraquim.net no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a www.ultraquim.net poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a www.ultraquim.net, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i www.ultraquim.net utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

www.ultraquim.net informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a nopucparar@ultraquim.net indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
L'usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: nopucparar@ultraquim.net, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei / producte: Adquirit el dia: Nom de l'usuari: Domicili de l'usuari: signatura de l'usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del qual disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.ultraquim.net. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.ultraquim.net.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a www.ultraquim.net indicant:
Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web www.ultraquim.net, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. www.ultraquim.net no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.
Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica a l'usuari.
La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinats o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat.
L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal www.ultraquim.net haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de www.ultraquim.net L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre www .ultraquim.net i el propietari de el lloc en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de www.ultraquim.net dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web i es permeten fer comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d'una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat correu brossa en general.
No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre www.ultraquim.net amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

ENLLAÇOS D'AFILIATS I ANUNCIS PATROCINATS

El lloc web ofereix continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d'afiliats.
La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels mateixos anunciants, de manera que Titular no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i / o serveis.

AVÍS LEGAL D'AMAZON AFILIATS

En qualitat d'Afiliat d'Amazon, obtinc ingressos per les compres adscrites que compleixen els requisits aplicables.

POLÍTICA D'AFILIATS AMAZON

www.ultraquim.net participa en el Programa d'Afiliats d'Amazon EU, un programa de publicitat per a afiliats dissenyat per oferir als llocs web una manera d'obtenir comissions per publicitat, publicitant i incloent enllaços a Amazon.es. Els preus dels productes que es mostren en aquesta web són orientatius i podrien no correspondre amb el preu real, el qual és el que s'indica a la web oficial del venedor.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.ultraquim.net, si us plau dirigiu-vos a nopucparar@ultraquim.net

De part de l'equip que formem www.ultraquim.net t'agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal

 

------------------------------------------------------------------------


AVISO LEGAL Y TERMINOS DE USO

En este espacio, el USUARIO, podrá encontrar toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y nosotros como responsables de esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu navegación. Joaquim Verdalet Rodríguez.Como responsable de esta web, asume el compromiso de procesar la información de nuestros usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios. Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

 

CONDICIONES GENERALES DE USO

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas de la web, integrantes del sitio web de www.ultraquim.net incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a la web, www.ultraquim.net (“Usuario”) acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento del portal www.ultraquim.net.

 

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y CÓMO LO HACEMOS

Leer Política de Privacidad

 

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con www.ultraquim.net. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares;Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;Su utilización para fines comerciales o publicitarios.
En la utilización de la web, www.ultraquim.net, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de www.ultraquim.net o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal (indicar dominio) o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto www.ultraquim.net no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos personales comunicados por el usuario a www.ultraquim.net pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a www.ultraquim.net, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos.
La comunicación entre los usuarios y www.ultraquim.net utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias a protocolos a https, por tanto, garantizamos las mejores condiciones de seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

 

RECLAMACIONES

www.ultraquim.net informa que existen hojas de reclamación a disposición de usuarios y clientes. El Usuario podrá realizar reclamaciones solicitando su hoja de reclamación o remitiendo un correo electrónico a nopucparar@ultraquim.net indicando su nombre y apellidos, el servicio y/o producto adquirido y exponiendo los motivos de su reclamación.

El usuario/comprador podrá notificarnos la reclamación, bien a través de correo electrónico a: nopucparar@ultraquim.net, si lo desea adjuntando el siguiente formulario de reclamación: El servicio/producto: Adquirido el día: Nombre del usuario: Domicilio del usuario: Firma del usuario (solo si se presenta en papel): Fecha: Motivo de la reclamación:

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Por si puede ser de tu interés, para someter tus reclamaciones puedes utilizar también la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de www.ultraquim.net. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de www.ultraquim.net.
El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España. En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en la web, deberá notificar dicha circunstancia a www.ultraquim.net indicando:

  • Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.
  • Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación

 

ENLACES EXTERNOS

Las páginas de la web www.ultraquim.net, podría proporcionar enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros. El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces. www.ultraquim.net no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces.
Asimismo, el usuario encontrará dentro de este sitio, páginas, promociones, programas de afiliados que acceden a los hábitos de navegación de los usuarios para establecer perfiles. Esta información siempre es anónima y no se identifica al usuario.

La Información que se proporcione en estos Sitios patrocinado o enlaces de afiliados está sujeta a las políticas de privacidad que se utilicen en dichos Sitios y no estará sujeta a esta política de privacidad. Por lo que recomendamos ampliamente a los Usuarios a revisar detalladamente las políticas de privacidad de los enlaces de afiliado.
El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al portal www.ultraquim.net deberá obtener la autorización previa y escrita de www.ultraquim.net El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre www.ultraquim.net y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de www.ultraquim.net de sus contenidos o servicios

 

POLÍTICA DE COMENTARIOS

En nuestra web y se permiten realizar comentarios para enriquecer los contenidos y realizar consultas. No se admitirán comentarios que no estén relacionados con la temática de esta web, que incluyan difamaciones, agravios, insultos, ataques personales o faltas de respeto en general hacia el autor o hacia otros miembros. También serán suprimidos los comentarios que contengan información que sea obviamente engañosa o falsa, así como los comentarios que contengan información personal, como, por ejemplo, domicilios privado o teléfonos y que vulneren nuestra política de protección de datos.
Se desestimará, igualmente, aquellos comentarios creados sólo con fines promocionales de una web, persona o colectivo y todo lo que pueda ser considerado spam en general.
No se permiten comentarios anónimos, así como aquellos realizados por una misma persona con distintos apodos. No se considerarán tampoco aquellos comentarios que intenten forzar un debate o una toma de postura por otro usuario.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

El Prestador no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

  • La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y contenidos;
  • La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
  • El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
  • La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
  • El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Con carácter general las relaciones entre www.ultraquim.net con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas y a los tribunales.

 

ENLACES DE AFILIADOS Y ANUNCIOS PATROCINADOS

El sitio Web ofrece contenidos patrocinados, anuncios y/o enlaces de afiliados.

La información que aparece en estos enlaces de afiliados o los anuncios insertados, son facilitados por los propios anunciantes, por lo que Titular no se hace responsable de posibles inexactitudes o errores que pudieran contener los anuncios, ni garantiza en modo alguno la experiencia, integridad o responsabilidad de los anunciantes o la calidad de sus productos y/o servicios.

En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.

 
POLÍTICA DE AFILIADOS AMAZON
 www.ultraquim.net participa en el Programa de Afiliados de Amazon EU, un programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, publicitando e incluyendo enlaces a Amazon.es. Los precios de los productos que se muestran en esta Web son orientativos y podrían no corresponderse con el precio real, el cual es el que se indica en la Web oficial del vendedor. 

 

CONTACTO

En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal www.ultraquim.net, por favor diríjase a nopucparar@ultraquim.net

 

De parte del equipo que formamos www.ultraquim.net te agradecemos el tiempo dedicado en leer este Aviso Legal