Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

09/11/19 Decàleg per publicar un llibre: Maquetació

Una vegada el text ja és el definitiu, cal enviar-ho a maquetar.
La distribució del contingut dels capítols, la part interior de llibre, és relativament fàcil. És escollir entre les múltiples opcions que et proposa el maquetador. El tipus i mida de lletra del text, l'encapçalament dels capítols, la distribució de les fotos, pàgines en blanc, etc.
Conforme anava definint opcions, m'anava passant un exemple, de com quedava amb els paràmetres escollits.
Cal tenir en compte, que tenia un límit, que era màxim, màxim, 200 pàgines, de les quals màxim 28 a color, que és el que tenia pressupostat. Pel tipus d'impressió que volia fer servir, calia que fos múltiple de 4. Vaig filar prim i varen ser 196, de les quals 28 a color.
Una vegada escollits tots els detalls, en dues setmanes, vaig rebre la versió definitiva, per fer-hi l'última revisió, abans de deixar l'arxiu apunt per anar a impremta.
De manera paral·lela calia fer la portada.


Presentació Decàleg / Idea / Escriure / Publicar / Finançament / Correcció / Maquetació / Portada / Dipòsit legal i ISBN / Impremta / Distribució

Comentaris