Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

24/03/21 Llibre: El ahorrador inteligente

Portada llibre: El ahorrador inteligente
Educació financera és el que trobarem en les pàgines d'aquesta obra. Mitjançant la seva lectura podrem entendre els principals instruments d'inversió i estalvi.

No cal tenir cap base de coneixements previs, per a treure rendiment d'aquest llibre. L'únic que cal és ganes d'aprendre. Fa un recorregut pels conceptes més bàsics fins a arribar als més complexos. Des de la planificació i l'assessorament, fins riscos dels actius financers. Un contingut que fa molt interessant aquest llibre és que parla de què són i sobretot, com funcionen els instruments d'estalvi i inversió.

La matemàtica financera és una part essencial d'aquesta obra. Per la seva claredat és l'apartat on hi podem trobar conceptes com: rendibilitat, tipus de rendiments, tipus d'interès, entre d'altres. La seva definició i com es calculen. Així com el capítol dedicat a la fiscalitat.

El ahorrador inteligente aporta eines de coneixement, en cap moment ens diu on hem o on no hem d'invertir els estalvis Ens dona la informació perquè puguem decidir nosaltres mateixos. Amb l'objectiu que prenguem consciència i el control sobre els nostres diners.

En els seus capítols hi podem aprendre sobre els productes financers més presents en el nostre mercat: dipòsits bancaris, les assegurances, la renta fixa, fons d'inversió, plans de pensions, renta variable, ETF (fons cotitzats), deute públic, entre d'altres. També dels diferents mercats, la borsa, la divisa i les matèries primeres.

Tal com recomanen els seus autors, Emilio Ontiveros i David Cano. El primer que hem de fer és el plantejament de les necessitats actuals i fer una previsió, el més acurat que puguem, de les necessitats futures. En el llibre es poden llegir una sèrie de recomanacions per aquest procés. Destaquen que cal que busquem el terme mitjà, entre rendibilitat esperada i el risc en les inversions, així com assegurar el patrimoni, per evitar imprevistos futurs.

Comentaris