Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

27/02/21 Eina per escriure el blog: Contador de palabras

Captura pantalla de eina en línia, Contador de palabras
 

Contador de palabras és, sens dubte, una gran eina en línia per mesurar els escrits. Pràctic sobretot en un espai web, com és un blog.

Permet fer un recompte de paraules, dels caràcters d'un text amb espai o sense, els paràgrafs i les oracions que hi ha. Sigui escrivint-ho directament o copiant-hi un text. Aquestes funciones les podríem fer també amb el Microsoft Word, tot i que Contador de palabras, permet més funcionalitats.

Té una eina que m'agrada molt. De manera automàtica, ensenya les deu paraules que més he fet servir en el text i la densitat en tant per cent. Ens permet dues coses molt importants. Una, veure quins mots fem servir més sovint i poder rectificar certes expressions. I la segona i molt important, observar la correcta distribució i densitat de les paraules claus.

La densitat de paraules claus. És el número de paraula o paraules clau en el conjunt d'un escrit. Com a exemple, si fem servir la paraula clau "escriure" vint vegades en un text de cinc-centes paraules en total, la densitat serà del 4% (20/500). Cal tenir-ho en compte a l'hora de posicionar un article en l'àmbit del buscador (SEO). Cada motor de cerca té el seu propi criteri, i a més són canviants en el temps. L'ideal és mantenir una densitat del dos al cinc per cent. Sense que això perjudiqui l'experiència de lectura.

Compta amb un cronòmetre. Que permet dues funcions. Fer el seguiment del temps per escriure un article, l'utilitzo poc i l'altre, veure el temps de lectura d'un text. La velocitat de lectura mitjana es situa al voltant de les dues-centes paraules per minut, en una pantalla. Sempre intento que els escrits que publico, es puguin llegir entre un i dos minuts, màxim tres. Tot i que sé la meva velocitat de lectura i el ritme de comprensió d'un text. Sempre està bé, anar-ho comprovant de tant en tant, sobretot en articles densos.

També té un apartat que s'anomena "Contador SEO", que permet visualitzar, com sortiria la cerca a Google, si fem servir fent servir els camps de títol de pàgina i de la descripció d'aquesta, meta etiquetes, amb el nombre màxim de caràcters que podem posar-hi.

La imatge que acompanya aquesta publicació, és un exemple fent servir el text aquí publicat.

Més informació: Contador de palabras

Comentaris