Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

14/04/21 Llibre: Escribir en internet

Manual d'estil de l'escriptura a internet. Estructurat en dos blocs principals, l'ús quotidià i el professional. Dintre els molts temes que tracta, en destaco cinc de cada bloc.

Ús quotidià de l'escriptura a la xarxa:
○ Definir l'estil
○ Usabilitat
○ Com es llegeix en una pantalla
○ Escriure a les xarxes socials
○ Vocabulari propi d'internet

Ús professional d'escriure a internet:
○ Arquitectura del contingut
○ Estils d'escriptura
○ Com crear titulars
○ La web semàntica
○ Consells jurídics

Hi ha molts més temes interessants, aquestes dues llistes, no són més que les deu pinzellades que més m'han aportat pel que fa a coneixements i/o més interessant ho he trobat. Podem aprendre des de les parts d'un correu electrònic, la idiosincràsia de les xarxes socials i tot el referent a les tècniques de redacció de contingut i de comunicació de notícies a internet.

La temàtica, d'Escribir en internet  és de com escriure correctament el castellà, tenint en compte la gramàtica i les diferents comunitats hispanoparlants. Tot i que és una part petita de l'estructura de l'obra. I d'aquest apartat, en podem extreure conclusions per a qualsevol llengua.

La part més important és el fet de ser una guia, de tot el canvi que suposa publicar en digital versus fer-ho en paper. Explicant el perquè a cada mitjà és diferent i com treure el màxim rendiment de l'escriptura a cada lloc. Com adaptar-nos als hàbits del lector.

En el llibre, coordinat pel periodista Mario Tascón, hi ha quaranta-un autors diferents, que aporten el contingut. Fent una obra variada quant a punts de vista i manera d'explicar els temes.

És una obra densa. No per com s'explica, sinó per tots els conceptes que s'hi poden trobar. Alhora molt interessant i recomanable per tota aquella persona que utilitza la xarxa.

A la part final, hi tenim un annex. On hi ha el vocabulari bàsic, els termes imprescindibles del món digital. Ajuda a comprendre millor els conceptes que ens poden sonar d'oïda.

Comentaris