Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

10/07/23 Certificat de nivell superior de català (C2)

Certificat acreditatiu de nivell superior de català (C2) emès pel Consorci per a la Normalització Lingüística

Des del 2017, en què em vaig treure el certificat  de suficiència, el C1 de català, que tenia ganes d'assolir el nivell superior, el C2. Aquest 2023 ha estat el moment idoni.

Respecte als motius per voler-lo tenir, són sobretot romàntics. Per una banda, a efectes laborals serveix com a requisit o mèrit en oposicions a l'administració pública, i per acreditar el domini de la llengua en tots els seus àmbits: escriure, llegir, entendre i parlar, en l'empresa privada. Per l'altre, i veritable motor per aconseguir el C2, ha estat el fet de voler millorar en la meva competència vers el català. Sense oblidar els temps en què vivim, a la vida quotidiana es defensa el que s'estima, s'estima el que es coneix i es coneix el que es fa servir de manera habitual.

Cal tenir molt clar, que aquest certificat no dona superpoders. Per si mateix no elimina les faltes, ni les incorreccions gramaticals, ni cap error. El que fa és donar un punt de partida, per a continuar treballant en el coneixement de la nostra llengua. Obre les portes de bat a bat, a la curiositat d'aprendre. Dista molt del que fa una persona especialitzada en filologia catalana, tot i que proporciona habilitats lingüístiques avançades per la comunicació del nostre dia a dia, per l'entorn personal i professional.

S'ha de tenir en compte el camí per arribar-hi. Es va iniciar apuntant-me a la prova per lliure de la Secretaria de Política Lingüística, examen que també he fet i que en sabré el resultat el setembre. Seguint un itinerari d'aprenentatge, aprofitant els recursos que hi ha a la xarxa. Alhora vaig trobar l'oportunitat de formar-me pel C2 de català, en un curs en línia del Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs que finalitza en un examen oficial, del qual en podeu veure el resultat en la imatge que acompanya aquest escrit. La formació ha estat excel·lent, però com deien a l'escola, cal posar-hi colzes.

 

Podeu trobar els escrits sobre el que vaig aprenent a: L'aventura d'aprendre

 

Comentaris