Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

06/09/23 Diferències entre les proves del Nivell Superior de català (C2), de la Secretaria de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística

Certificat de nivell superior de català (C2). Informació sobre el resultat de la prova

Les dues proves tenen criteris semblants i exigents. La gran diferència entre els dos exàmens és el temps dels mateixos en la part escrita. A continuació us relato la meva experiència.

En la prova de la Secretaria de Política Lingüística (SPL), vaig tenir 4 hores i 15 minuts per a realitzar tres escrits d'unes 300 paraules, més la part de gramàtica i vocabulari. Ho vam fer en dos blocs, fet que em va perjudicar, perquè havia dut a terme simulacions de tot seguit.

El primer bloc, de 2 hores i 30 minuts. Va ser per a fer dos exercicis escrits. L'un era escriure un text a partir de transformar i adaptar la informació de fonts diverses, mentre que l'altre havia d'escriure un text per a una publicació, sintetitzant i reelaborant la informació de fonts diverses i donant la meva opinió. Aquí em va faltar temps, per a poder fer un repàs, hauria necessitat uns 20 minuts més.

El segon bloc, després d'un breu descans, d'1 hora i 45 minuts. Va ser per a escriure un text argumentatiu per donar l'opinió sobre un tema proposat a partir d'una citació breu, d'una frase. I fer la part de gramàtica. Aquí em va sobrar temps, un quart d'hora que hagués agraït tenir en l'anterior.

Mentre que en la prova del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), vam fer la part escrita tota seguida, en 3 hores i 45 minuts. Per a fer dos escrits. Començant per un escrit a partir d'escoltar un àudio i d'una premissa rebuda. Seguit d'un altre text a partir de transformar i adaptar la informació de fonts diverses. Finalitzant amb la part de precisió lèxica i gramàtica. En tenir mitja hora menys i ser dos en comptes de tres escrits, hi ha més temps per escrit. Vaig tenir temps de sobres.

En la part oral són molt semblants. Donen el mateix temps, 30 minuts, per a preparar una presentació o argumentació formal a partir d'una documentació i en el rol que demanen. La diferència està en l'execució. En el cas de la SPL, el discurs ha de durar uns 8 minuts i hi ha torn per l'examinador que fa preguntes, mentre que en el cas del CPNL, la presentació ha de ser de 4 minuts i no hi ha interacció. Per mi era la part més senzilla, per bagatge professional, ho tinc per mà, tot i que no per això ho vaig deixar de preparar.

L'altre gran diferència es troba en la puntuació que cal assolir sobre 100. L'SPL en demana 60, mentre que el CPNL és de 70, que es poden obtenir fins a 20 del curs i fins a 80 de la prova.

Percentualment, el pes de les diferents àrees, en l'examen, és semblant:
SPL 57% CPNL 62,5% Comprensió lectora i expressió escrita
SPL 16% CPNL 15,0% Gramàtica
SPL 27% CPNL 22,5% Expressió oral

Tinc el certificat de nivell superior de català C2 al quadrat. Ara mateix tinc doblement acreditat els meus coneixements de català, per una banda, pel Consorci per a la Normalització Lingüística i per l'altre per la Secretaria de Política Lingüística. No deixa de ser un fet anecdòtic. Doncs mentre preparava la prova per lliure de la Secretaria de Política Lingüística, vaig poder accedir a un curs preparatori, amb examen final, del Consorci per a la Normalització Lingüística.

En conclusió, les dues proves són complexes i cal preparar-ho a consciència si volem assolir l'èxit. La prova del CPNL dona per a poder aconseguir millor resultats, però cal tenir en compte que cal fer un curs de 90 hores lectives, en què s'han de presentar 12 treballs que s'avaluen i que exigeixen més puntuació per aprovar. Mentre que el SPL, la prova és més estressant, tot i que la nota de tall és més baixa i no cal presentar cap treball previ. Si només hagués d'escollir una prova, escolliria la del CPNL, perquè en haver-hi una formació prèvia, els coneixements que s'adquireixen són més sòlids.

 

Podeu trobar els escrits sobre el que vaig aprenent a: L'aventura d'aprendre

 

Comentaris