Segueix-me a Instagram! Segueix-me a Facebook! Segueix-me a Twitter!

29/04/24 Competic 3. Què és?

Certificat del Competic 3 amb les 5 competències aprovades

Competic 3 són cursos per aprendre a fer servir a fons els programes informàtics més habituals, els principals del paquet Office i multimèdia. Alhora, és equivalent a un certificat Actic 3 o avançat. Per a poder-s'hi matricular cal tenir el Competic 2 o l'Actic 2. La titulació és molt útil en l'àmbit públic, dona de punts en oposicions, i en l'empresa privada és una bona manera de demostrar que tenim nivell d'usuari avançat, en l'ús dels principals programes informàtics.

La formació es fa amb programari lliure, tot i que és pràcticament igual que els de pagament. Hi ha cinc competències per escollir, per assolir la certificació, cal aconseguir el grau d'apte en almenys dues. En el meu cas, m'ho he plantejat com una manera d'aprofundir en totes les competències i he fet les cinc, de manera cent per cent en línia, a l'Institut Obert de Catalunya. Cal tenir en compte que el màxim es poden fer són dues per semestre i que es fa sorteig de les places, perquè hi ha més demanda que oferta.

Cada competència equival a 35 hores lectives. Cadascuna es divideix en 5 quinzenes. Les 4 primeres consten d'una part teòrica amb un qüestionari, al millor de dos intents, i un exercici pràctic de què hem acabat d'aprendre. Mentre que l'última és el projecte, un exercici en què posem en pràctica tot el que hem après. Sempre tenim el suport d'un tutor per resoldre els dubtes. Tot puntua, per assolir l'aprovat mínim cal aconseguir un 6,50 de nota final.

Les competències són:
C4: Tractament de la informació escrita (Tractament de text)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia)
C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)
C7: Tractament de les dades (Bases de dades)
C8: Presentació de continguts (Presentacions en línia i fora de línia)

 

Més informació: Institut Obert de Catalunya

 

Podeu trobar els escrits sobre el que vaig aprenent a: L'aventura d'aprendre

Comentaris